Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

szukasz

 Проектирование инсталляции и выполнение строительных работ, заключающихся в строительстве термической переработки опасных отходов в Плоцке, при ул. Химиков 7

20 października, 2022

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7

Проектирование инсталляции и выполнение строительных работ, заключающихся в строительстве термической переработки опасных отходов в Плоцке, при ул. Химиков 7

Стоимость проекта: В соответствии с соглашениями контракта, его стоимость будет храниться в тайне.
Инвестор: ООО Орлен Эко