Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

szukasz

Повышение энергоэффективности зданий – Профессор Ян Мазуркевич Мазовия, Специализированный медицинский центр в Прушкове.

20 października, 2022

Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Повышение энергоэффективности зданий – Профессор Ян Мазуркевич Мазовия, Специализированный медицинский центр в Прушкове.

Стоимость проекта: В соответствии с соглашением, стоимость проекта представляет собой конфиденциальную информацию
Инвестор: Профессор Ян Мазуркевич Мазовия Специализированный медицинский центр в Прушкуве