Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

szukasz

Перестройка улицы Магазинной в г. Каменная Гора

20 października, 2022

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

Перестройка улицы Магазинной в г. Каменная Гора

Стоимость строительных работ: 239.328,00 euro
Инвестор: Гмина г.Каменная Гора