Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

szukasz

Перестройка моста вдоль национальной дороги №1 над потоком Божий Сток в г.Кожьегловы

20 października, 2022

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

Перестройка моста вдоль национальной дороги №1 над потоком Божий Сток в г.Кожьегловы

Стоимость строительных работ: 715.413,00 euro
Инвестор: Главное управление национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) отдел в г.Катовице