Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

szukasz

Новая Резиденция Мазовецкой Железной Дороги

20 października, 2022

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

Новая Резиденция Мазовецкой Железной Дороги

Стоимость проекта: Cогласно с условиями контракта его стоимость является тайной.
Инвестор: ООО Мазовецкая Железная Дорога