Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

szukasz

Модернизация системы освещения – Лиси Огонь, Прущ Гданьский, Варшава и Вроцлав.

20 października, 2022

Modernizacja oświetlenia – Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław

Модернизация системы освещения – Лиси Огонь, Прущ Гданьский, Варшава и Вроцлав.

Стоимость проекта: В соответствии с соглашением, стоимость проекта представляет собой конфиденциальную информацию
Инвестор: Польская Почта