Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

szukasz

Модернизация инсталяции агрегатов термической утилизации медицинских и ветеренарных отходов с превращением их в энергию

20 października, 2022

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Модернизация инсталяции агрегатов термической утилизации медицинских и ветеренарных отходов с превращением их в энергию

Стоимость проекта: 2.490.750,00 euro
Инвестор: Независимое общественное сообщество учереждений здравоохранения в г.Грифицы