We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku

projects

Reconstruction of transport connection between regional road no 210 and Slupsk Special Economic Zone and reconstruction of Sobieskiego Street in Słupsk

July 3, 2023

Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku

Reconstruction of transport connection between regional road no 210 and Slupsk Special Economic Zone and reconstruction of Sobieskiego Street in Słupsk

Value of works: 5.095.789,00 euro
Investor: Zarząd Dróg Miejskich in Słupsk