We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap IV zad. 2, km 0+717,61 – 6+308,00, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami

projects

Construction of the eastern carriageway of regional road Bielany-Łany-Długołęka –  Phase IV – task no 2, km 0+717,61 – 6+308,00, carried out within the investment project: Construction of the regional road from national road no 94 to regional road no 455 and their road nodes

July 3, 2023

Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap IV zad. 2, km 0+717,61 – 6+308,00, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami

Construction of the eastern carriageway of regional road Bielany-Łany-Długołęka – Phase IV – task no 2, km 0+717,61 – 6+308,00, carried out within the investment project: Construction of the regional road from national road no 94 to regional road no 455 and their road nodes

Value of works: 11.609.641,00 euro
Investor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei in Wrocław