Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin, Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I

szukasz

Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin, Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I

11 października, 2022

Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin, Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I

Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin, Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I

Wartość projektu: 1.162.216,00 euro
Inwestor: Gmina Ludwin