Wybierz język

Oświadczenie

Szanowni Państwo,   

w nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji dotyczących łączenia spółki ECM Group Polska S.A. z awarią przesyłu ścieków pod dnem Wisły, informujemy, że wiadomości te są nadużyciem i są niezgodne ze stanem faktycznym.

Stanowczo podkreślamy, że Spółka nie wykonywała żadnych robót budowlanych, jak również nie brała udziału w nadzorowaniu robót, mających w zakresie rzeczowym prace dotyczące przesyłu ścieków pod dnem Wisły. 

Mając powyższe na uwadze, prosimy o rzetelne informowanie w tej sprawie, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych faktów. W przypadku podawania do opinii publicznej wiadomości nierzetelnych i/lub nieprawdziwych, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne w stosunku co do osób czy instytucji, które takie informacje rozpowszechniają.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser