Wybierz język

Oświadczenie

W nawiązaniu do ostatnich informacji medialnych dotyczących prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa, w którym wymieniana jest spółka ECM Group Polska S.A., stanowczo podkreślamy, że prowadzone postępowanie przygotowawcze nie ma absolutnie żadnego wpływu oraz związku z bieżącą działalnością Spółki. Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z przepisami prawa.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser