Wybierz język

Umowa z MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza podpisana

Dnia 7 maja 2020 roku zawarta została umowa pomiędzy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza a ECM Group Polska S.A. na wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”. 

W ramach przedmiotu zamówienia spółka ECM będzie zobowiązana m.in. do: przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania, w tym opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji; nadzoru nad procesem projektowania oraz pełnej weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych; pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych; zarządzania inwestycją (zadaniem); bieżące rozliczanie robót budowlanych i sporządzanie rozliczenia końcowego zadania; pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser