Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

realizacje

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

12 października, 2022

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosno – I etap

Wartość projektu: 24.386.887,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie sp. z o.o.