Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

siec szerokopasmowa Polski Wschodniej

realizacje

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie

13 października, 2022

siec szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie

Wartość projektu: 62.687.843,00 euro
Inwestor: Województwo Podlaskie – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego