Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego

realizacje

Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego

8 października, 2022

Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego

Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego

Wartość projektu: 2.700.000,00 euro
Inwestor: Zarząd Powiatu we Włodawie