Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Terminal kontenerowy Gdańsk

realizacje

Rozbudowa Morskiego Terminalu Kontenerowego – zagospodarowanie wewnętrznej rezerwy terenowej

7 października, 2022

Terminal kontenerowy Gdańsk

Rozbudowa Morskiego Terminalu Kontenerowego – zagospodarowanie wewnętrznej rezerwy terenowej

Wartość projektu: 6.725.000,00 euro
Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. – DCT Gdańsk