Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

realizacje

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

8 października, 2022

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 1 nad potokiem Boży Stok w m. Koziegłowy

Wartość robót budowlanych: 715.413,00 euro
Inwestor: GDDKiA