Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

realizacje

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II

13 października, 2022

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II

Wartość projektu: 213.530.166,00 euro
Inwestor: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu