Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom

realizacje

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom

11 października, 2022

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom

Wartość projektu: 363.681.903,00 euro
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.