Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

realizacje

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

2 października, 2022

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Miasto Świeradów-Zdrój