Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka

realizacje

Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka

9 października, 2022

Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka

Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka

Wartość projektu: 7.078.798,00 euro
Inwestor: Miasto Ostrołęka