Wybierz język


Projekt: wdrożenie planu rozwoju eksportu

Dnia 25 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki ECM Group Polska S.A. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-416/13-00 na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu  w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Przedmiotem umowy jest realizacja projektu polegającego na wdrożeniu Planu Rozwoju Eksportu „Wdrożenie PRE dla firmy ECM Group Polska S.A."

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 544 127,00 PLN, z czego 98 636,54 EURO stanowi kwotę dofinansowania dla Spółki w postaci pomocy de minimis.

Ogólnym celem projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Wdrożenie PRE będzie realizowane poprzez wybrane działania w ramach Działania 6.1 rekomendowane w Planie Rozwoju Eksportu tj.:

  1. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granica
  2. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych
  3. Działania promocyjne i informacyjne

Projekt będzie trwał 24 miesiące i został zaplanowany tak, aby jak najlepiej wpłynąć na osiągniecie celów ogólnych:

  1. zwiększenie udziału eksportu firmy w całkowitej sprzedaży,
  2. zintensyfikowanie powiązań firmy z zagranicznymi partnerami,
  3. zwiększenie ogólnego poziomu sprzedaży (poprzez sprzedaż eksportowa),
  4. zwiększenie rozpoznawalności marki firmy na rynkach zagranicznych.W przypadku pytań odnośnie Projektu prosimy o ich zgłaszanie na adres e-mail: office@ecmg.pl lub pod numerem telefonu +48 22 333 73 57+48 22 333 73 57 

Więcej informacji o innych projektach mogą Państwo znaleźć na stronie www.poig.gov.pl lub www.mir.gov.pl


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser