Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin

news

Warsaw Modlin Airport

October 19, 2022

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin

Warsaw Modlin Airport

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp. z o.o.

0