Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)

news

Thermal efficiency improvement of laboratory building with heat recovery from high-rise building of Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec – final stage (TERMOLAB)

October 18, 2022

ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)

Thermal efficiency improvement of laboratory building with heat recovery from high-rise building of Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec – final stage (TERMOLAB)

Project value: 2.555.248,00 euro
Investor: University of Silesia in Katowice

0