Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu

news

Revitalization and adaptation of post-industrial areas in Grudziądz for new recreation and tourism functions. Stage II: revitalization of the port and Vistula wharf

October 21, 2022

Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu

Revitalization and adaptation of post-industrial areas in Grudziądz for new recreation and tourism functions. Stage II: revitalization of the port and Vistula wharf

Value of works: 7.333.000,00 euro
Investor: City of Grudziądz Municipality

0