Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

news

Revalorization of the Adam Mickiewicz Museum of Literature headquarter in Warsaw – stage I document preparation

October 18, 2022

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

Revalorization of the Adam Mickiewicz Museum of Literature headquarter in Warsaw – stage I document preparation

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw

0