Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ujścia Wisły

news

Reconstruction of Vistula mouth – owner’s representative services for construction and hydrotechnical works and environmental supervision, including ornithological monitoring, within the Comprehensive flood protection of Żuławy – Stage I project

October 21, 2022

Przebudowa ujścia Wisły

Reconstruction of Vistula mouth – owner’s representative services for construction and hydrotechnical works and environmental supervision, including ornithological monitoring, within the Comprehensive flood protection of Żuławy – Stage I project

Value of works: 8.805.855,00 euro
Investor: Regional Water Management Board in Gdańsk

0