Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

news

Reconstruction of Magazynowa Street in Kamienna Góra

October 19, 2022

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

Reconstruction of Magazynowa Street in Kamienna Góra

Value of works: 239.328,00 euro
Investor: Kamienna Góra urban municipality

0