Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Szpital Olsztyn

news

Modernization of The Regional Specialist Hospital in Olsztyn – extension of the main hospital building for operating block and central sterile supply department

October 18, 2022

Szpital Olsztyn

Modernization of The Regional Specialist Hospital in Olsztyn – extension of the main hospital building for operating block and central sterile supply department

Value of works: 17.030.180,00 euro
Investor: The Regional Specialist Hospital in Olsztyn

0