Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

news

Modernization of the installation for thermal utilization of medical and veterinary waste with heat recovery system

October 19, 2022

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Modernization of the installation for thermal utilization of medical and veterinary waste with heat recovery system

Project value: 2.490.750,00 euro
Investor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej in Gryfice

0