Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

news

Modernization of Chróścice barrage – upgrade to class 3 waterway

October 21, 2022

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Modernization of Chróścice barrage – upgrade to class 3 waterway

Project value: 20.471.500,00 euro
Investor: Regional Water Management Board in Wrocław

0