Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

news

Improvement of the infrastructure and laboratory equipment of technical and computer sciences

October 18, 2022

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Improvement of the infrastructure and laboratory equipment of technical and computer sciences

Project value: 24.238.500,00 euro
Investor: University of Warmia and Mazury in Olsztyn

0