Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice

news

Expansion and modernization of coal preparation plants of KWK Budryk and KWK Knurów – Szczygłowice

October 21, 2022

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice

Expansion and modernization of coal preparation plants of KWK Budryk and KWK Knurów – Szczygłowice

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

0