Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

news

European Centre of Polish Numismatics in National Museum in Krakow

October 18, 2022

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

European Centre of Polish Numismatics in National Museum in Krakow

Project value: 5.798.223,00 euro
Investor: National Museum in Krakow

0