Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Likwidacja wykluczenia informacyjnego

news

Elimination of digital exclusion areas and building Silesian Regional Backbone Network

October 18, 2022

Likwidacja wykluczenia informacyjnego

Elimination of digital exclusion areas and building Silesian Regional Backbone Network

Project value: 53.750.000,00 euro
Investor: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. in Gliwice

0