Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

news

Development of local infrastructure in Elblag – stage I

October 21, 2022

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

Development of local infrastructure in Elblag – stage I

Project value: 3.194.956,00 euro
Investor: City of Elbląg Municipality

0