Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

news

Construction of Theoretical Department of Science III for the Medical University of Lublin

October 18, 2022

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Construction of Theoretical Department of Science III for the Medical University of Lublin

Project value: 13.432.106,00 euro
Investor: Medical University of Lublin

0