Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

news

Construction of the product pipeline between Boronów and Trzebinia

October 19, 2022

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Construction of the product pipeline between Boronów and Trzebinia.

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: PERN S.A.

0