Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Muzeum Śląskie w Katowicach

news

Construction of the new seat of the Silesian Museum in Katowice

October 18, 2022

Muzeum Śląskie w Katowicach

Construction of the new seat of the Silesian Museum in Katowice

Project value: 68.430.000,00 euro
Investor: Silesian Museum in Katowice

0