Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

news

Construction of the new seat of the Institute of Computer Science, Polish Academy of Science in Warsaw

October 18, 2022

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Construction of the new seat of the Institute of Computer Science, Polish Academy of Science in Warsaw

Project value: 6.140.763,00 euro
Investor: Institute of Computer Science, Polish Academy of Science

0