Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Archiwum Narodowe Kraków

news

Construction of the National Archives building in Krakow

October 18, 2022

Archiwum Narodowe Kraków

Construction of the National Archives building in Krakow

Project value: 18.200.000,00 euro
Investor: National Archives in Kraków

0