Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP

news

Construction of the Konstanciński Health Resort Park – preparation and implementation PPP project

October 18, 2022

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP

Construction of the Konstanciński Health Resort Park – preparation and implementation PPP project

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Ministry of Investment and Economic Development

0