Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

IS i US Lublin

news

Construction of the building for Tax Chamber and Tax Office in Lublin

October 21, 2022

IS i US Lublin

Construction of the building for Tax Chamber and Tax Office in Lublin

Value of works: 11.194.428,00 euro
Investor: Tax Chamber in Lublin

0