Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

NCBJ Świerk

news

Construction of Science and Technology Park and modernization of auxiliary infrastructure in Świerk – National Centre for Nuclear Research (NCBJ)

October 21, 2022

NCBJ Świerk

Construction of Science and Technology Park and modernization of auxiliary infrastructure in Świerk – National Centre for Nuclear Research (NCBJ)

Project value: 12.500.000,00 euro
Investor: National Centre for Nuclear Research (NCBJ)

0