Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

news

Construction of road, technical and municipal infrastructure in Nowa Wieś

October 18, 2022

Budowa Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej Na Terenie Nowej Wsi

Construction of road, technical and municipal infrastructure in Nowa Wieś

Project value: 5.093.500,00 euro
Investor: Lubomia Municipalitya

0