Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

news

Construction of ”Alarm Clock Clinic” for adults

October 18, 2022

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

Construction of ”Alarm Clock Clinic” for adults

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information.
Investor: Ewa Blaszczyk Akogo? Foundation

0