Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa myjni taboru kolejowego

news

Construction of a rolling stock washing plant

October 19, 2022

Budowa myjni taboru kolejowego

Construction of a rolling stock washing plant

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information
Investor: Koleje Mazowieckie sp. z.o.o. w Warszawie

0