Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

news

Construction of a production plant for Archer – Radom Arms Factory LLC, at J. Olędzkiego – A. Grobickiego Street in Radom, with installations and technical infrastructure

October 21, 2022

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Construction of a production plant for Archer – Radom Arms Factory LLC, at J. Olędzkiego – A. Grobickiego Street in Radom, with installations and technical infrastructure

Project value: Pursuant to the agreement, project value constitutes confidential information.
Investor: Archer – Radom Arms Factory LLC

0