Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej

news

Broadband network in Eastern Poland – Lubelskie voivodeship

October 18, 2022

siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej

Broadband network in Eastern Poland – Lubelskie voivodeship

Project value: 96.271.061,00 euro
Investor: Lubelskie Voivodeship

0